Kan een autoverzekering worden geweigerd?

Zoals inmiddels wel bekend is, is het zo dat de autoverzekering in Nederland is terug te vinden op de lijst met verplichte verzekeringen. Dit brengt de nodige misverstanden met zich mee. Zo is het alleen de WA-verzekering die bij wet verplicht is. Daarnaast denken de meeste mensen dat de wettelijke verplichting er ook voor zorgt dat bijvoorbeeld de WA-verzekering nooit kan worden geweigerd. Dat is zeker niet correct. In de praktijk is het dan ook zo dat dit type van verzekering wel degelijk en omwille van verschillende redenen kan worden geweigerd. Welke redenen dit exact zijn en waar u dus rekening mee dient te houden ontdekt u op deze pagina.

Een geschiedenis van wanbetalingen

In eerste instantie kan een autoverzekering afsluiten worden geweigerd omwille van financiƫle redenen. Uiteraard wordt er voor het afsluiten van een verzekering geen financieel onderzoek uitgevoerd zoals dat wel het geval is bij een krediet. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er een eenvoudige controle kan worden uitgevoerd die betrekking heeft tot de premiebetalingen in het verleden. Hierbij wordt er dan in het bijzonder gekeken naar het feit of de toekomstige verzekeringnemer in het verleden betaalproblemen heeft gekend met betrekking tot diens autoverzekering. Is dat het geval? Dan kan dat behoorlijk stokken in de wielen steken. Hou er dus rekening mee dat u er goed aan doet om de verzekeringspremie van uw autoverzekering steeds correct en tijdig te betalen.

Een aanzienlijk schadeverleden

De belangrijkste reden waarom een autoverzekering in de praktijk wordt geweigerd heeft echter betrekking tot het schadeverleden van de bestuurder in kwestie. Heel wat mensen rijden in de loop der jaren een behoorlijk schadedossier bijeen. Is dat het geval? Dan kan deze persoon worden aanzien als een belangrijk risico voor de verzekeraar in kwestie. De kans dat er dan een beperkte of een volledige casco verzekering zal worden toegekend is zeer klein. In de meest extreme gevallen kan zelfs ook het afsluiten van een WA-verzekering worden geweigerd. Ondanks het feit dat deze basis autoverzekering dus op de lijst met verplichte verzekeringen is terug te vinden zijn verzekeraars niet verplicht om ze altijd toe te kennen. Hiermee wordt meteen een belangrijke misvatting de wereld uit geholpen.

Acceptatieprocedure

Voordat een autoverzekering afsluiten wordt goedgekeurd is het zo dat elke verzekeraar een zogenaamde acceptatieprocedure doorloopt. Tijdens het doorlopen van deze procedure wordt er op verschillende manieren informatie opgevraagd of gecontroleerd. De verzekeraar heeft deze mogelijkheid omdat er gebruik kan worden gemaakt van verschillende systemen. Het gaat hierbij specifiek om de volgende:

  1. De database van Roy Data voor motorvoertuigen;
  2. Het Centraal Informatie Systeem;

In het bijzonder de laatst genoemde, namelijk het ‘CIS’ systeem is erg belangrijk. Dit systeem bevat namelijk dossiers met daarin het schadeverleden van de bestuurders. Ondanks het feit dat elke verzekeraar wel het nodige werk verricht voordat een verzekering wordt goedgekeurd is het zo dat de acceptatieprocedure sterk kan verschillen afhankelijk van de verzekeraar waar u gebruik van gaat maken. Hoe dan ook maakt de informatie het op deze pagina meer dan duidelijk, een verzekeraar kan absoluut weigeren om een autoverzekering af te sluiten. Dit geldt dus ook voor wat de verplichte WA-verzekering betreft.