Onterecht ziekmelden tagged posts

Onterecht ziekmelden

Onterecht ziekmelden lijkt steeds vaker voor te komen. Het lijkt heel normaal te zijn om jezelf ziek te melden als je geen zin hebt om te werken. Als werkgever is het belangrijk om hier iets aan te doen. Met een ziekteverzuim onderzoek kan je uitzoeken welke personeelsleden de boel voor de gek houden. Door actief in te grijpen bij onterecht ziekteverzuim zorg je ervoor dat het aantal ziekmeldingen op jaarbasis afnemen. Daarnaast kan je personeel dat zich onterecht ziek meld hard aanpakken. Het is volgens de wet zelfs toegestaan om bij werkweigering iemand op staande voet te ontslaan. Dankzij een professioneel ziekteverzuim onderzoek kan je een verzoek tot ontslag indienen bij de rechter. Je hebt tenslotte niets aan personeel dat niet komt opdagen...

Read More