Onterecht ziekmelden

Onterecht ziekmelden lijkt steeds vaker voor te komen. Het lijkt heel normaal te zijn om jezelf ziek te melden als je geen zin hebt om te werken. Als werkgever is het belangrijk om hier iets aan te doen. Met een ziekteverzuim onderzoek kan je uitzoeken welke personeelsleden de boel voor de gek houden. Door actief in te grijpen bij onterecht ziekteverzuim zorg je ervoor dat het aantal ziekmeldingen op jaarbasis afnemen. Daarnaast kan je personeel dat zich onterecht ziek meld hard aanpakken. Het is volgens de wet zelfs toegestaan om bij werkweigering iemand op staande voet te ontslaan. Dankzij een professioneel ziekteverzuim onderzoek kan je een verzoek tot ontslag indienen bij de rechter. Je hebt tenslotte niets aan personeel dat niet komt opdagen. Daar komt nog eens bij dat het jouw als werkgever een hoop geld kost. Met een professioneel onderzoek kan je voorkomen dat de kosten nog verder oplopen.

Ziekteverzuim onderzoek uitvoeren na verslag arboarts

De arboarts heeft laten weten dat je personeelslid de komende maanden nog is uitgeschakeld. Eigenlijk ben je het hier zelf helemaal niet mee eens. Je hebt het idee dat je personeel nog prima kan werken. Sterker nog je hebt van collega’s gehoord dat je personeelslid de grootste lol heeft buiten het werk. Het “zieke” personeelslid is ondertussen wel vrijwilliger op school en gaat naar feesten toe. Reden genoeg om een ziekteverzuim onderzoek in te stellen. Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd zodat je personeelslid niks door heeft. De resultaten van het onderzoek kunnen bij de rechter zelf het verslag van de arboarts vernietigen. Reden genoeg om vandaag nog te beginnen met een officieel onderzoek.