pack mat tagged posts

De pack mat voor comfort

Nederland kent vooral veel platteland. De zwart-witte koeien zijn niet meer weg te denken uit onze groene weilanden. Maar, hoe meer koeien in Nederland, hoe meer stallen er nodig zijn. Er worden dan ook steeds vaker aanvragen gedaan bij de gemeente om nieuwe stallen te laten bouwen of de stallen die al bestaan te vergroten. ‘Megastal’ is in Nederland dan ook helemaal geen onbekend begrip meer. We kunnen spreken van een megastal, wanneer een stal meer dieren bevat dan:

  • 500 vleesvarkens
  • 500 geitjes
  • 000 vleeskuikens
  • 250 melk koeien
  • 250 vleeskalveren
  • 000 legkippen
  • 200 fokvarkens

In Nederland bestaan er op dit moment al meer dan zeshonderd stallen die voldoen aan deze norm. Deze megastallen brengen echter een aantal bezwaren met zich mee van gemeenten en omliggende bewoners...

Read More