Langdurige ziekte werknemer kost erg veel

Het kan in een bedrijf voorkomen dat een medewerker ziek wordt en voor langere tijd niet meer op het bedrijf kan werken. Een ziekte moet binnen een week worden gemeld bij de arbodienst of bij de bedrijfsarts. Vanaf dat moment moet het bedrijf er alles aan doen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit moet hij ook kunnen aantonen. Dit staat allemaal beschreven in de wet verbetering poortwachter.

Om hier als bedrijf sterk te staan is het aan te raden om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen. Een arbeidsdeskundige kan adviseren over sociale, maatschappelijke, financiƫle en juridische aspecten van verzuim. Aansluitend op het onderzoek kan de arbeidsdeskundige adviseren hoe de terugkeer van de werknemer naar de arbeidsmarkt het beste kan worden vormgegeven.

Een van de arbodiensten is het geven van advies over welke werkzaamheden een werknemer kan uitvoeren. Dit advies kan nier door de arbeidsdeskundige worden gegeven omdat deze door het bedrijf wordt ingehuurd. Hiervoor is een derde partij nodig en dat is de arbodienst of de bedrijfsarts. De werkgever kan aan de arbodienst vragen of zij een spoedcontrole doen bij de werknemer en gaan kijken of deze in staat is om aangepast werk te doen en te kijken hoelang het verzuim ongeveer gaat duren.

In het meest negatieve geval duurt een verzuim langer dan twee jaar en moet de werkgever twee jaar lang elke maand 70% procent van het laatst verdiende loon van de werknemer aan hem betalen. Hiernaast komen allemaal kosten zoals een plan van aanpak, een deskundigen oordeel, kosten van de bedrijfsarts of arbodienst enz. En naast deze kosten moet er ook vervanging komen voor de zieke medewerker. Alles bij elkaar kost het erg veel geld en is het niet te betalen voor iemand die een eenmanszaak heeft en is het financieel heel zwaar voor een bedrijf met vier man personeel.