Overname of fusie

Het bedrijfsleven gaat niet altijd over rozen en is soms bikkel hard. Niet alleen concurrenten naar elkaar, maar soms kiest het bedrijf voor een fusie of overname en hierbij is het personeel al snel de dupe. Tijdens een fusie worden twee bedrijven gevormd tot een bedrijf. Sommige functies zullen hierdoor dubbel aanwezig zijn en worden hierdoor overbodig. Om te bepalen welke werknemer van welk bedrijf mag blijven en wie niet, is een lastige taak. Soms zijn werkgevers daarom genoodzaakt personeel te ontslaan die zij liever nog even hadden willen houden. Soms komt het ook voor dat er bedrijven samen fuseren, maar hierbij geen delen afstoten. Het is dan een zakelijke samenwerking en dit is voor beide partijen beter, omdat er zo geen grote veranderingen nodig zijn. Op deze manier kunnen beide bedrijven er dus sterker uitkomen, zonder enige nadelen te ondervinden van de fusie. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij Ahold en Delhaize. Door een zakelijke samenwerking als fusie, wordt een echte fusie met gedwongen ontslagen voorkomen. Bovendien wordt ook voorkomen dat afdelingen te groot worden en dat men samen moet werken met afdelingen van het andere bedrijf.
Een reorganisatie zorgt altijd voor veel ophef binnen een bedrijf. Voor heel even is niemand meer zeker van zijn of haar baan en deze realisatie vinden veel werknemers vaak beangstigend. De paniek die ontstaat, is volkomen begrijpelijk. Helaas, is deze onrust ook vaak terecht. Tijdens de reorganisatie verliezen in veel situaties werknemers gedwongen hun baan. Toch komt die vaker voor bij fusies dan bij overnames. Een fusie vindt plaats wanneer twee bedrijven samen sterker willen worden en hierbij delen zij de kosten. Waardoor het personeel hierbij de dupe is.

Bedrijven willen graag vitaler worden door middel van een fusie of overname. Een gezond bedrijf biedt namelijk meer kansen. De vitaliteit van een bedrijf wordt voor een groot deel bepaald door je bezetting en werknemers. Wanneer na een reorganisatie de chaos blijft, is het verstandig zo snel mogelijk alles weer naar het ‘oude’ te krijgen. Op deze manier zullen werknemers beter in hun vel zitten en het ziekteverzuim niet toenemen.

Tags:  ,